ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λειτουργία Οικονομικών Τμημάτων

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 17:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Λειτουργία Οικονομικών Τμημάτων των Δήμων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας και των Κοινοτήτων Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθηκολώνης, Μουτταγιάκας, Φοινικαριών και Αρμενοχωρίου.

 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024 και με βάση τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου, ιδρύθηκε και συστάθηκε ο Δήμος Ανατολικής Λεμεσού, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος αποτελείται από τους Δήμους Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, και τις Κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθηκολώνης, Μουτταγιάκας, Φοινικαριών και Αρμενοχωρίου.

 

Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την ομαλή μετάβαση στον Δήμο Ανατολικής Λεμεσού, παράκληση μας προς όλους τους Συνεργάτες των Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν ήδη λάβει, ή πρόκειται να λάβουν επιταγές μέχρι τις 26 Ιουνίου, 2024, όπως προβούν στη κατάθεση τους το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου, 2024. 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ, ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ.

Έντυπα