Έργα Υποδομής

-Ανάπλαση του Αρχαίου Λιμανίου Αμαθούναντας

-Πρόγραμμα Υδρομετρητών Interest Ελλάδος/Κύπρου

-Μελέτη για Αθλητικό Πάρκο, Παιχνίδια ανοικτού τύπου μέσω του ΚΟΑ