Προσφορές

Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023, 20:53
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 02/2023 ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 2023  

Τετάρτη, 11 Μαϊος 2022, 15:46
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 2022 ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 06/2022   Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγ. Τύχωνα προσκαλεί υποψήφιους προσφοροδότες να συμμετέχουν στην διαδικασία προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 90(1)/Γ της Νομοθεσίας Δημόσιων …

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022, 15:33
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη χορήγηση άδειας χρήσεως του Περιπτέρου Αρ. 2 που βρίσκεται στην ακτή Αρμονία της περιοχής Αγίου Τύχωνα (πρώην DREAM CAFÉ) Αριθμός Διαγωνισμού: 01/2022

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021, 11:36
Πρόσκληση για Δήλωση Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΡ. 2

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020, 14:33
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα βάσει του Νόμου 73-i/2016 Άρθρο 90 Συνοπτικές διαδικασίες, ζητά προσφορές για συναυλία ή πολύ-θέαμα στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020. Προσφοροδότες μπορεί να είναι:  Γραφεία παραγωγών  Οργανωμ…

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 22:12
Προσφορές για πολιτιστικό φεστιβάλ Αμαθούσια 2019

Τρίτη, 03 Απριλίου 2018, 15:20
Προσφορές για Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αμαθούσια 2018 001