Ταρίφες Νερού

 

Τέλη χρέωσης νερού Αγίου Τύχωνα

                                                                                                                                  Οικιακά τέλη                 Εμποροβιομηχανικά τέλη              
                                                                                                                                  ΠΑΓΙΟ (FIXED) €15.00               ΠΑΓΙΟ (FIXED €250.00            
                                                                                                                                  1 – 35 m2 0.97 ανά m2               1 – 525 m2 1 - 525 m2            
                                                                                                                                  36 – 42 m2 1,31 ανά m2               526 – άνω 1.30 ανά m2            
                                                                                                                                  43 – 70m2 1.74 ανά m2                              
                                                                                                                                  71 – 105m2 1.91 ανά m2                              
                                                                                                                                  106 – άνω 3.45 ανά m2