ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04-11-22

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022, 12:21

Το γραφείο είναι κλειστό λόγω COVID

Μπορείτε να πληρώνετε μέσω διαδικτύου JCC

Από 04/11/2022 μέχρι  11/11/2022

 

The office is closed due COVID

Payments can be made through JCC   

as from 04/11/2022 until 11/11/2022