Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 03/09/2022 για μία (1) θέση Υγειον. Λειτουργού

Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022, 18:56

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 03/09/2022

για μία (1) θέση Υγειονομικού Λειτουργού (Κλ.Α8-Α10-Α11) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα

Έντυπα

  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ απο ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ τελικος πινακας.rtf