Φωτογραφίες από την Συναυλία αγάπης του Ταμείου Υποτροφίων του ΟΠΚΛ για ενίσχυση άπορων φοιτητών. Υπ

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 17:18

Φωτογραφίες από την Συναυλία αγάπης του Ταμείου Υποτροφίων του ΟΠΚΛ για ενίσχυση άπορων φοιτητών. Υπαίθριο θεατράκι Ονήσιλος Αγ.Τύχωνας

Φωτογραφίες