Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 03/09/2022

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 22:03

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 03/09/2022  για τρεις (3) μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. Α2-5-7(ii)) στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα

Έντυπα

  • ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ - ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022.pdf