Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου στον Άγιο Τύχωνα

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022, 11:46

Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία αφορά την ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου στον Άγιο Τύχωνα και μετατροπή του σε ξενοδοχειακά διαμερίσματα στην Κοινότητα Αγίου Τύχωνα.  Προκαταρκτικές πληροφορίες για το έργο, ώστε να μπορέσει το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφέρει σχετικές απόψεις και σχόλια.

Έντυπα