ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ

Πέμπτη, 19 Μαϊος 2022, 12:27

Tο ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου λειτουργεί κανονικά