ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΜΑΘΟ

Τετάρτη, 11 Μαϊος 2022, 15:44

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 2022

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 06/2022

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγ. Τύχωνα προσκαλεί υποψήφιους προσφοροδότες να συμμετέχουν στην διαδικασία προσφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 90(1)/Γ της Νομοθεσίας Δημόσιων Συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής του Πολιτιστικού Φεστιβάλ ‘’ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 2022’’. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:30.

Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να περιλάβουν στις προτάσεις τους καλλιτεχνικό πρόγραμμα συναυλίας ή πολύ-θεάματος και τεχνική υποστήριξη ανάλογη του καλλιτεχνικού εκτοπίσματος και του οικονομικού κόστους των εκδηλώσεων του φεστιβάλ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ. Στις προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου, πληροφορίες / βιογραφικά σημειώματα βασικών συντελεστών καθώς και λεπτομερής περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν το συντομότερο προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα για να παραλάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού για να μπορέσουν να υποβάλουν πρόταση.

Η τελευταία μέρα προσφορών είναι 16/05/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.  Τα έντυπα προσφορών θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβούλιου Αγίου Τύχωνα, στην οδό Ονησίλου 8, RITA COURT 1, Μπλοκ Α, διαμέρισμα 103, Τ.Κ. 4532.  Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ‘’ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 2022’’.

 

Κοινοτικό Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα

Έντυπα