ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/PAYMENTS OF BILLS

Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021, 13:05

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:

Μέσω JCCSMART – Για υδατοπρομήθεια χρησιμοποιώντας τον 15ψήφιο αριθμό λογαριασμού χωρίς τις παύλες – Για φορολογίες χρησιμοποιώντας τον 12ψήφιο JCCSMART αριθμό που θα βρείτε κάτω δεξιά στο λογαριασμό σας – Για το Φόρο Κοιμητηρίου αναζητήστε το ειδικό λογότυπο Φόρος Κοιμητηρίου

Στα γραφεία του Συμβουλίου μεταξύ 7:30-13:00 - απαραίτητο να προσκομίσετε το λογαριασμό.

Με έμβασμα στην Τράπεζα Κύπρου  Αρ Λογαριασμού CY20002003380000000101285500

SWIFT: BCYPCY2N - απαραίτητο στις λεπτομέρειες να αναγράφεται ο 15ψήφιος αρ λογαριασμού

Συνιστάται η πληρωμή μέσω JCCSMART λόγω άμεσης πίστωσης.

 

PAYMENTS OF BILLS CAN BE MADE AS FOLLOWS:

Through JCCSMART – For payments of water bills use the 15digit number without dashes- For payment of taxes use the 12digit JCCSMART number on the right bottom side of your bill – For the Cemetery Tax please click on the special logo for the Cemetery Tax.

At the Cash Desk at the Community Board of Agios Tychonas between 7:30-13:00 by presenting your bill(s)

Through Bank Transfer to the Bank of Cyprus - CY20002003380000000101285500

SWIFT: BCYPCY2N You must include the account number of your bill.

You are requested to choose one of the first two ways of payment as the most effective ones.