ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / Important Announcement 22/03/2021

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, 22:07

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα ενημερώνει το Κοινό ότι από την Δευτέρα 22η Μαρτίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 26η Μαρτίου 2021,  Δεν θα γίνονται δεκτές πληρωμές στα ταμεία του Συμβουλίου ,  λόγω εκτάκτων μέτρων για την πρόληψη κατά της διάδοσης της  πανδημίας του Κορωνοϊού ( COVID-19) 

  • Πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου www.jccsmart.com
  • Προσέλευση του Κοινού στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου θα επιτρέπεται μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και για απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

Τηλέφωνο Γραφείου :  25323567 ΩΡΕΣ 07:30-15:00