ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ 2020 (26/02/2020)

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020, 18:05

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα βάσει του Νόμου 73-i/2016 Άρθρο 90 Συνοπτικές διαδικασίες, ζητά προσφορές για συναυλία ή πολύ-θέαμα στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020. Προσφοροδότες μπορεί να είναι:

 Γραφεία παραγωγών

 Οργανωμένα Πολιτιστικά Σύνολα

 Μεμονωμένοι καλλιτέχνες

Όλοι οι πιο πάνω συντελεστές πρέπει να διαθέτουν πολύχρονη πείρα στη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων (να υποβληθεί βιογραφικό) και επίσης να μην είναι διάδικοι για μη πληρωμή Φόρου Εισοδήματος, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΦΠΑ. Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν προτάσεις για καλλιτεχνικό πρόγραμμα συναυλίας ή πολύ-θεάματος και τεχνική υποστήριξη ανάλογη του καλλιτεχνικού εκτοπίσματος και του οικονομικού κόστους των εκδηλώσεων του φεστιβάλ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Στις προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου, πληροφορίες/βιογραφικά σημειώματα βασικών συντελεστών καθώς και λεπτομερής περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης. Οι βασικοί συντελεστές των εκδηλώσεων πρέπει να είναι επαγγελματίες αναγνωρισμένης αξίας και να είναι διαθέσιμοι για απαραίτητη προετοιμασία και συνεργασία για τυχόν συμμετοχή άλλων ερασιτεχνών καλλιτεχνών ή ομάδων που θα υποδείξει το Κοιν. Συμβ. Αγίου Τύχωνα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε παραγωγές ψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, αφιερώματα σε καλλιτέχνες, συνθέτες, ποιητές/στιχουργούς, πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και θεματικές ενότητες που θα αξιολογηθούν βάσει κριτηρίων με τη πιο κάτω φθίνουσα σειρά:

 Πρωτοτυπία καλλιτεχνικής προσέγγισης / περιεχομένου

 Κατανόηση των απαιτήσεων του Φεστιβάλ στη προσέγγιση και μεθοδολογία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

 Βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας

 Προτείνονται από φορείς με δοκιμασμένη αξία σε παραγωγές μεγάλων και ποιοτικών διοργανώσεων π.χ. Φεστιβάλ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑ =, φεστιβάλ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ προηγουμένων ετών κλπ.

 Αποτελούν παραγωγές ειδικά για το Φεστιβάλ ή παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη Κύπρο και δεν είναι μονοδιάστατες μεμονωμένες (π.χ. συναυλία του/της τάδε τραγουδιστή/τριας) και γενικότερα, δεν είναι επαναλαμβανόμενα περιοδεύοντα θεάματα που έχουν παρουσιαστεί στην Κύπρο στο παρελθόν μέχρι 3 χρόνια πριν (από την 27/6/17 μέχρι την 26/6/20).

 Διαθέτουν ψηλή ελκυστικότητα προς το κοινό, όσον αφορά τους καλλιτέχνες και τη θεματολογία.

 Αξιοποιούν Κύπριους καταξιωμένους ή/και νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες

 Προσφέρουν οποιαδήποτε άλλα ενισχυτικά στοιχεία για την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης

Οι προτάσεις πρέπει να συνάδουν με τα δεδομένα της ευρύτερης κατάστασης της κυπριακής οικονομίας και να κυμανθούν σε λογικά πλαίσια κοστολόγησης. Το κόστος που θα υποβληθεί πρέπει να περιλαμβάνει:

 Αμοιβές, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονές, διακινήσεις, διατροφές, φόρο εισοδήματος καλλιτεχνών από το εξωτερικό.

 Ηχητικά με Line array σύστημα για κάλυψη κοινού μέχρι 4.000 ατόμων

 Καλλιτεχνικούς φωτισμούς που να ανταποκρίνονται στο εκτόπισμα της εκδήλωσης καθώς και βασικό φωτισμό πλατείας ακροατηρίου

 Εξέδρα 10μ x 12μ x 1μ με περίφραξη ασφάλειας και 2 σημεία σκαλοπατιών και δύο καμαρίνια καλλιτεχνών με τον κατάλληλο εξοπλισμό

 Ηλεκτρονική οθόνη διαστάσεων 5 x 4 μέτρα

 2 Γεννήτριες παροχής ρεύματος

 ΦΠΑ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την πιο χαμηλή ή την οποιαδήποτε προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα, Ονησίλου 8, Ρίτα Κώρτ, Μπλοκ Β, μέχρι την Παρασκευή 13/03/2020 ώρα

12:00. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη Πολιτιστική Λειτουργό κα Τζούλη Ιωάννου στα τηλέφωνα25323567 και 99995450 κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων του Κοινοτικού.

Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα