Αλλαγή στο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από την Κοινότητα Αγίου Τύχωνα

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, 10:53

Από την Κυριακή 1 Μαρτίου. 2020 η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιείται για όλη την Κοινότητα κάθε Τετάρτη πρωί από τις 4:00 π.μ μέχρι και τις 12:00 το μεσιμέρι.

Έντυπα