Δενδροφύτευση στον Άγιο Τύχωνα

Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020, 14:56

Δενδροφύτευση στον Άγιο Τύχωνα σε συνεργασία με την ομάδα: « 300 χιλιάδες Δέντρα στη Λεμεσό» & την εταιρία  Medochemie.

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 ,

Ώρα 10:30 π.μ. στο πάρκο που βρίσκεται στην οδό Ίμβρου.

 

Από Γρίβα Διγενή δεξιά (ερχόμενοι προς Άγιο Τύχωνα) (Αριστερά αν φεύγετε), Οδός Βυζαντίου τέρμα, μετά  δεξιά στην οδό Βορείου Ηπείρου και παρκάρετε. Το πάρκο βρίσκεται στα αριστερά σας.

 

Μην ξεχάσετε το σκαλιστήρι και τα γάντια σας.

Πληροφορίες στο 25 323567 ώρες γραφείου 7:30-15:00.

Φωτογραφίες