Αποκαλυπτήρια γλυπτού Ειρήνης και Ανεκτικότητας

Τετάρτη, 22 Μαϊος 2019, 14:33

Aποκαλυπτηρια Mνημειου "Eιρηνης και Aνεκτικοτητας" από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

The Monument of "Peace of Tolerance"

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή
την ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια.

Every one has the right of life,
liberty and personal security.

18th May 2019

 

Περισσότερες φωτογραφίες πατήστε στο σύνδεμο.

More picture click to the link.