Ημέρα Αστυνομίας & Κοινού

Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017, 16:54

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

10:00 - 17:00, στο χώρο της επίχωσης στον Μόλο Λεμεσού

Φωτογραφίες