ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟ - ΚΟΡΩΝΟΙΟ 2020

Tuesday, 17 March 2020, 16:00

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα ενημερώνει το Κοινό ότι αποφασίστηκαν τα πιο κάτω μέτρα στα πλαίσια της πρόληψης της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού. Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.


1. Δεν θα γίνονται δεκτές πληρωμές στα ταμεία του Συμβουλίου.
2. Πληρωμές θα γίνονται μόνο σε περίπτωση μεταβιβάσεων ακινήτων και κατόπιν σχετικού τηλεφωνήματος στα γραφεία του Συμβουλίου για τη συνεννόηση της ημέρας και ώρας.
3. Πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου www.jccsmart.com ή εμπορικών τραπεζών.
4. Η προσέλευση του Κοινού στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου θα επιτρέπεται μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και για απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.
5. Αναστέλλονται οι παραλαβές των αιτήσεων για έκδοση αδειών οικοδομής.
6. Αναστέλλονται οι συναντήσεις των Λειτουργών του Κοινοτικού Συμβουλίου με εξωτερικούς συνεργάτες.
7. Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν θα προβαίνει στην διακοπή της παροχής νερού λόγω απλήρωτων λογαριασμών μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων.
8. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγκαταστάσεις νέων υδρομετρητών.
9. Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα εκτελεί μόνο τις απόλυτες αναγκαίες εργασίες που έχουν σχέση με την ομαλή λειτουργία του υδρευτικού δικτύου.
10. Αναστέλλονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματοποιήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων.
11. Το Κοινοτικό Συμβούλιο προτρέπει το κοινό να αποφεύγει τη χρήση παιδότοπων και Κοινοτικών πάρκων.


Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 25 323567.
Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίου Τύχωνα